Cần Thơ (Delta du Mékong)

poster_cantho

 

Située sur le bras Hậu Giang du fleuve Mékong à l’arrière (ou Bassac) du , Cần Thơ est la principale ville du delta du Mékong. Grâce à son marché flottant Cái Răng et au quai Ninh Kiều, Cần Thơ devient un point de passage obligatoire pour les touristes ayant l’occasion de visiter le delta du Mékong. C »est aussi le centre politique, économique et universitaire au sud de la ville Saigon ou (Hồ Chí Minh ville). Sa population est estimée actuellement à environ 1.500.000 habitants.

Thành phố Cần Thơ nằm bên hữu ngạn sông Hậu, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ là một thành phố lớn nhất ở miền tây nam bộ. Nhờ có bến Ninh Kiều và chợ Cái Răng, Cần Thơ trở thành nơi phải đi qua nếu du khách muốn đến tham quan đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là trung tâm chính trị, kinh tế công nghiệp và khoa học sau thành phố Saïgon ở miền nam Việt Nam. Dân số tổng cộng gần đến 1.500.000 người

Quai Ninh Kiều (Bến Ninh Kiều)

Marché flottant Cái Răng (Chợ nổi Cái Răng)

Pagode Linh Ứng (Chùa Linh Ứng)

Temple Ông (Chùa Ông)