Poème dédié à mon pays natal

 

Deux mots à me rappeler 

Việt nam hai tiếng nhớ nhung

Ra đi luyến tiếc nghìn trùng cách xa

Ðôi khi chạnh nhớ Quê nhà

Mơ màng hiện thoáng cây đa đầu làng

Giật mình thức tỉnh ngỡ ngàng

Hồn nầy lạc lõng muộn màng xót xa

Ðất người ai chẳng thiết tha

Ðược tình gia thất bôn ba cõi đời.

que_huong

  

Jardin des plantes (Paris 2023)

Le retour de l’automne au jardin des plantes à Paris avec l’exposition « mini-mondes en voie d’illumination ».
Mùa thu trở lâi ở vườn bách thảo với triển lãm « Những thế giới thu nhỏ đang phát sáng » ở Paris.