Vietnam des minorités

 

English version
Vietnamese version

Bầu ơi thương lấy bí cùng.
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Oh courge, vous devez avoir pitié de la citrouille
Malgré la différence d’espèces, vous êtes sur le même treillage.  
vietnam_minorites 

On a l’habitude de planter au coin du jardin sur la même bande de terre la courge et la citrouille. Bien qu’elles soient des légumes d’espèces différentes, elles reçoivent les mêmes conditions de culture. Ce proverbe veut rappeler aux Vietnamiens que nous sommes dans un pays à 54 ethnies. Nous vivons avec les autres ethnies sur la même terre malgré les conditions de vie matérielles et spirituelles différentes. Nous sommes tous les Enfants du Dragon et les Grands Enfants de l’Immortelle (Con Rồng Cháu Tiên). C’est pourquoi nous avons besoin de vivre ensemble et en bon voisinage et de nous entraider afin de mieux construire la grande nation qu’est aujourd’hui le Vietnam.

   

image2

Les Thai

image4

Les Nùng

hmong

                 

Les Hmong

image6

Les Yao

image7  
image5

Les Giáy

 

Vietnam của 54 dân tộc.

Thông thường ở một gốc vườn của người dân Việt chúng ta thường thấy họ trồng các quả bí ngô cùng các quả bầu. Dù chúng là những rau đến từ các loại khác nhau nhưng chúng đều nhận được các điều kiện canh tác như nhau. Câu tục ngữ nầy:

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống như chung một giàn.

mà lúc thưở nhỏ chúng ta thường được nghe, muốn nhắc nhở chúng ta đang ở trên một mảnh đất có ít nhất 54 dân tộc. Tuy rằng các điều kiện vật chất và sinh sống có thể khác nhau, chúng ta và các dân tộc thiểu số nầy cùng chung một quê hương. Chúng ta đều con Rồng cháu Tiên cả. Bởi thế chúng ta cần tương trợ và ôn hoà với nhau để xây dựng một nước Vietnam siêu cường hùng mạnh. Theo thống kê dân số hiện nay trên thế giới, Viêtnam là một quốc gia đứng hạng thứ 15 với dân số là 98802543 người tức là gần 100 triệu người. Như vậy con số thu thập được về đồng bào thiểu số cũng tăng trưởng rất mạnh trong 10 năm qua so với con số mà nhà xuất bản Thế Giới cung cấp vào năm 2009.