Bãi Đá Sông Hồng (Parc floral Hànội)

 

Bãi đá sông Hồng (Parc floral)

Etant connu sous le nom de « Bãi Đá sông Hồng« , ce parc floral est situé sur la rue Âu Cơ (Hànội). C’est l’endroit idéal fréquenté par la jeunesse vietnamienne, en particulier les jeunes mariés pour immortaliser leur union et leur amour.
 

   
  Version vietnamienne

Đây là Bãi Đá sông Hồng nó nằm ở trên đường Âu Cơ (Hànội). Nó là nơi được các giới trẻ yêu chuộng và nhất là với  đôi vợ chồng mới cưới thường  đến  đây để lưu niệm hình ảnh.   

 English version

Being known under the name « Bãi Đá sông Hồng », this flower national park is located on the street Âu Cơ (Hànôi). It is the ideal place very frequently visited by the Vietnamese youth and in particular, the married for immortalizing  union and  love.